Sikkerhet på arbeidsplassen

På en arbeidsplass kan det forekomme en rekke uforutsette hendelser, uansett hvor gode sikkerhetsrutiner en har. Uforutsette hendelser som brann eller tyveri er blant de mest skadelige for en virksomhet, og derfor er det opptil enhver arbeidsplass og dets ansatte å forsikre seg om at om uhellet skulle være ute, at minst mulig skade vil forekomme.

 

Uansett hvor gode sikkerhetsrutiner en virksomhet har, kan det likevel forekomme uforutsette hendelser. En brann kan forekomme på alle døgnets tider – etter stengetid, i ferier, eller under selve arbeidstiden. Derfor er det selvfølgelig alfa og omega at en gjør alt i sin makt for å forsikre seg om at alle avgjørende dokumenter, kontrakter, medier og andre gjenstander ikke blir utsatt for skade. En brann kan med andre ord ødelegge mange års hardt arbeid.

 

Skulle det bryte ut brann i virksomhetens lokaler, er det naturligvis en stor sjanse for at store deler av lokalene vil bli destruert av brannen. Men, det finnes måter som likevel unngår at bedriftens viktigste objekter blir offer for brannen. En av de mest effektive måtene å unngå at viktige dokumenter og gjenstander blir destruert er å gå til anskaffelse av et brannskap.

Two working carpenters portrait . Concept for small or family business

 

Ved å oppbevare bedriftens viktigste objekter i et brannskap, vil en kunne forsikre seg om at tingene blir bevart hvis det mot alle odds skulle bryte ut brann i bedriftens lokaler. I et brannskap kan en nemlig oppbevare alle mulige gjenstander. Denne typen skap er konstruert for å kunne holde i høy varme og vil ikke ta fyr, hvilket betyr at om uhellet skulle være ut vil virksomhetens mest avgjørende dokumenter og gjenstander likevel bli reddet.  Dermed trenger en ikke å uroe seg for at hele virksomhetens fundamentale originaleksemplarer stryker med.

 

Det er derfor særdeles viktig at en som ansatt i en virksomhet er nøye med alle sikkerhetsrutiner. Er en den siste som forlater kontoret for kvelden, er det viktig å sjekke at alle lett elektroniske objekter er skrudd av. Det skal ikke mye til for å antenne en brann. Kanskje har noen glemt å skru av en kokeplate inne på pauserommet. Bærbare datamaskiner eller mobillader kan også i verste fall være brannfarlige, skulle det vise seg at disse er blitt overopphetet. Med andre ord er det avgjørende at alle ansatte viser forståelse for at elektronikk kan i noen tilfeller være meget brannfarlig, og derfor sammen gjør en innsats for å unngå at en brann kan bryte ut.

 

Et godt arbeidsmiljø hvor de ansatte føler seg trygge er meget viktig for en bedrift hvis den skal kunne yte sitt maksimale. Hvis en av de ansatte slurver med sikkerhetsrutinene vil dette dessverre skape usikkerhet mellom de ansatte. Selvfølgelig kan en ikke alltid skylde på mennesker hvis en brann bryter ut – en brann kan stiftes av naturlige årsaker som ikke involverer mennesker og dårlige sikkerhetsrutiner. Men, hvis alle ansatte gjør en innsats og er nøye med hvordan de forlater kontoret, vil dette skape et godt og trygt arbeidsmiljø for alle involverte. Denne digitale tiden vi lever i vil alltid utgjøre en viss brannrisiko, og derfor er det desto viktigere å være forberedt om uhellet skulle være ute.