Kommunikasjon og internett

Kommunikasjon omhandler all type utveksling eller overføring av informasjon og kunnskap, og det finnes utrolig mange ulike måter å kommunisere på.

En av de viktigste kommunikasjonsformene mellom mennesker er språket vårt. Selvsagt snakker ikke alle mennesker samme språk, men språk går som regel hånd i hånd med kultur, og mennesker som er vokst opp i nærheten av hverandre deler ofte også språk.

Mennesker som ikke snakker samme språk kan fortsatt kommunisere med hverandre, akkurat som vi også kan kommunisere med dyr som ikke har språk i det hele tatt. Ikke-verbal kommunikasjon kan foregå gjennom kroppsspråk, gester eller andre kommunikasjonsmidler som for eksempel tegnspråk.

Tidlig kommunikasjon mellom mennesker var en relativt kortreist affære ettersom det var få muligheter for å få spredt informasjon over noen særlig avstand. Dette har endret seg drastisk i senere tid, og aller mest etter at telefonen ble oppfunnet. Før telefonen var det riktignok mulig å kommunisere over store avstander, gjennom for eksempel bøker og brev, men dersom man ville snakke med noen, hadde man ingen alternativer utover å gjøre det ansikt til ansikt.

Father and daughter going over finances

Telefonen var revolusjonerende som kommunikasjonsverktøy. Med telefonen ble det mulig å utveksle informasjon utrolig raskt, og begge parter fikk med ett mulighet til å følge opp direkte med spørsmål eller kommentarer. Med mobiltelefonens inntog har det blitt enda enklere å kommunisere øyeblikkelig med nesten hvem som helst, nesten hvor som helst.

I likhet med telefonen var utnyttelsen av internett en utrolig fremgang for direkte kommunikasjon, men også for kommunikasjon i større omfang. Internett gjør det mulig å spre store mengder informasjon og å nå et helt utenkelig antall mennesker nesten øyeblikkelig. Dette har åpnet dører for kommunikasjon over landegrenser, for kommunikasjon på tvers av språk og for utveksling av informasjon som tidligere ikke var tilgjengelig.

Internett har fått en innvirkning på nesten alle deler av livet vårt, men det er kommunikasjonsbiten som sitter igjen som den aller viktigste. Man trenger ikke å gå mange år tilbake i tid før det var helt utenkelig å skulle kunne video-chatte med noen på andre siden av verden, men i dag er dette en selvfølgelighet. Det får oss til å lure på hva som venter i fremtiden.