Rask utvikling

I løpet av de siste 30-40 årene har vi gjennomgått en slags kommunikasjonsrevolusjon. Fra å kun ha tilgang til telefon i hjemmet går vi nå rundt med vår egen lille kombinerte telefon og datamaskin i lommen.

Datamaskiner i den forstand vi tenker på dem i dag ble først begynt utviklet på 1940-tallet. Til tross for at datamaskinen var en revolusjonerende teknologisk nyvinning var de første datamaskinene ingenting i forhold til det vi nå ser på som selvfølgeligheter. De personlige datamaskinene kom ikke på markedet før på 1980-tallet, og det var ikke før på nittitallet at man for alvor så datamaskinenes inntog i det norske hjem.

Nittitallet markerte også internettets inntog, og med det en total endring i hvordan kommunikasjon foregår. Før midten av nittitallet var det Gopher som stod som den viktigste protokollen for utveksling av informasjon via internett. Dette endret seg med utviklingen av World Wide Web som nå er det primære informasjonsrommet på internett.

Family using new technology, overhead view

Siden midten av nittitallet har internett vært i stadig utvikling, og det samme gjelder måten vi bruker det på. Da internett først gjorde sitt inntog hjemme hos folk var det nok mest i bruk som epostformidler og noe informasjonsutveksling gjennom mer primitive søkemotorer. Senere har internett blitt nærmest et synonym for informasjon og kommunikasjon. I dag begynner vi internett til å handle, til å snakke med mennesker som sitter på motsatt side av kloden og til å overføre filer større enn noe de første datamaskinene hadde kapasitet til å behandle.

Selv om mobiltelefoni har vært tilgjengelig i Norge siden 1981, var det først på nittitallet at mobiler ble vanlige for folk flest. Skiftet fra fasttelefoni til mobiltelefoni har absolutt hatt mye å si for hvordan vi kommuniserer, men en enda større effekt kom med smarttelefonenes inntog. Med en liten datamaskin i lommen er det ingenting som er utilgjengelig for oss. Alt man kan gjøre på sin hjemme-PC kan man også gjøre med mobilen, og kommunikasjon er blitt enklere enn aldri før. Med en smarttelefon sitter vi ikke bare med en telefon tilgjengelig 24/7, men vi har også tilgang på alt av informasjon som finnes på verdensveven, og det er ikke akkurat noe å kimse av.