Ny teknologi som kan hjelpe de med kroniske sykdommer

Den teknologiske utviklingen har hjulpet oss mennesker på mange ulike områder og dette merker vi godt i dagliglivet, men visste du at det kommer stadig ny teknologi innenfor medisin som kan gjøre livet for de med kroniske sykdommer lettere.

Sensorer og data

Ett av de viktigste verktøyene for leger er nøyaktig data som kan gi de et mer helhetlig bilde av en pasients sykdomsbilde. Innsamling av data og bruk av teknologi som kunstig intelligens har vært ekstremt viktig i utviklingen av nye behandlinger. Ny mikroteknologi har gjort det mulig for medisinsk personell å gi pasienter sensorer som loggfører og overvåker pasienter slik at legene får tilgang til mest mulig nøyaktig og helhetlig data uten at det er til ulempe for pasientene.

Diabetes

Det finnes to typer diabetes, type 1 og type 2. Type 1 er som oftest medfødt mens type 2 i de fleste tilfeller er en livstilssykdom. Type 1 er mer alvorlig og krever mer omfattende behandling for de som lider av det. De trenger insulininnsprøytning flere ganger daglig og dersom man glemmer dette er det svært alvorlig. Heldigvis har det kommet ny teknologi som gjør livet lettere ved å overvåke pasientens blodverdier for å deretter dosere insulin når det er nødvendig uten at pasienten behøver å huske på dette. Per i dag er denne typen teknologi dyr og lite tilgjengelig, og den er derfor forbeholdt de med diabetes type 1. Etterhvert vil denne typen teknologi bli tilgjengelig for de som har diabetes type 2.

Astma

Mange sliter i dag med sykdommen astma, dette er en form for allergi som i hovedsak påvirker lunger og luftveier. Noen har anstrengelsesastma som kan utløses ved hard trening eller når lungene utsettes for stort press. Anstrengelsesastma er en av de mildere formene for Astma og man er ikke like utsatt for anfall når man ikke forventer det. For de som har mer alvorlige former for astma er dette en bekymring de har i hverdagen da anfall kan utløses av forurenset luft, støv og påkjenninger. Ved et lettere anfall benytter man seg av en inhalator som hjelper til å løse opp luftveiene, men ved mer seriøse anfall er man nødt til å få hjelp til å puste via en maskin. I dag finnes det teknologi som kan hjelpe de som lider av astma med å forhindre anfall, samt å lindre de når de inntreffer. Den enkleste formen for teknologi som har hjulpet astmapasienter er mobilapper hvor man kan loggføre og holde orden på når man har tatt medisiner og når man har fått anfall. Dette kan hjelpe legene med å gi bedre behandling til pasienten. Det finnes også smarte inhalatorer som doserer medisin bedre enn analoge inhalatorer og loggfører hvor mye medisin som er dosert.