Kommunikasjon gjennom internett

I denne artikkelen skal vi snakke om kommunikasjon gjennom Internett. Det første vi skal se på er hva dette egentlig innebærer. Det kan være litt vanskelig å forstå det, men vi skal gå gjennom alt det som skjer for å kunne få dette til å fungere.

Kommunikasjon på nettet

Kommunikasjon gjennom internett fungerer egentlig på samme måte som kommunikasjon til vanlig. Det som er forskjellen er verktøyet som vi bruker. For å kunne forstå hvordan Internettet fungerer så må vi først forstå sånn cirka hvordan data fungerer.

I all hovedsak så er det signaler som blir sendt rundt i en elektrisk krets som enten kan være «av» eller «på». Se for deg at disse to signalene er en slags kode. Vi kaller dette for en binær kode. På samme måte som vi bruker alfabetet, altså en rekke forskjellige tegn, til å konstruere en dypere mening så bruker vi også denne koden til å bestemme hva en datamaskin skal få til å gjøre.

Vi kan også lagre all denne informasjonen og sende dem utover hele verden på et øyeblikk. Internett er bare veldig mange forskjellige lagringsplasser som er koblet sammen til en stor sammenkobling av informasjon og signaler. Se på det som en enorm by, og hver eneste person er en slags landsby som kobler seg til denne store byen gjennom veier eller togskinner. Informasjonen som vi sender gjennom trådløse signaler som WiFi eller det vi i dag kaller 4G bruker en dypere forståelse av bølger til å sende signaler. Det er kanskje litt vanskeligere å forstå hvordan vi kan sende signaler gjennom en bølge.

Dersom du for eksempel kjøper deg nye trådløse hodetelefoner så kan du høre på musikk gjennom telefonen din, men hvordan skjer dette? For det første så skal vi se på «pakken» som da altså blir en lydfil kodet til og fra en binær kode. Dersom du hører gjennom Internett så mottar du først og fremst koden som definerer lydfilen til telefonen, og telefonen din sender dette videre til hodetelefonene dine.

Du kan kanskje forstå hvordan disse signalene blir sendt gjennom en kabel, men når det gjelds bølger så er det en litt annen måte å gjøre det på. Konseptet er fortsatt det samme, men måten vi signaliserer på istedenfor enten «av» eller «på» er en slags tilnærming til koden basert på hvordan bølgene oppfører seg.

Det vil si at vi sender et signal gjennom en viss frekvens. Dersom denne står på samme frekvensen hele tiden så får vi bare inn et signal. Vi kan forenkle og si at dette betyr at signaler er «på». Dersom du vil ha en annen variabel for å kunne utvikle en kode så kan du redusere frekvensen på signalet med forskjellige mellomrom. På denne måten så kan vi utvikle et språk og datamaskiner kan kommunisere med hverandre gjennom usynlige bølger.